ART - Paaskedug

Opgave
Fortæl Bibelens påskeevangelie i billeder på et 22 x 1 meter gulvbanner.

Indhold
Påskedugen er én stor collage, som i billeder viser den kristne påskes fortælling. Fra Palmesøndag, hvor Jesus red ind i Jerusalem siddende på et æsel, den sidste nadver, tilfangetagelsen i Getsenema have og folkets hån. Til den sidste vandring mod Golgata via Dolorosa, korsfæstelsen og til sidst genopstandelsen.

Dugen er tænkt som en slags "undervisningstavle" for konfirmander, hvor de og præsten kan gå historien – tale om den og gå på opdagelse i den.

Dugen bliver også enkelte steder brugt i forbindelse med begravelse, hvor kisten stilles på den sidste del af fortællingen - opstandelsen.

Kunde
Påskedugen er lavet for Konfirmandcenter.dk
Se en gennemgang af påskedugen her https://www.youtube.com/watch?v=eTtLJIUR93o.

 

 pedersen og pedersen ART Paaskedug